BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

708 482

+63,35%

do roku 2020W 2021 r. na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 708.481,50 zł. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (688.908,83 zł). W ramach wydatkowanych środków 422.195,72 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Ryglice w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCHGmina Ryglice zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie Gminy Ryglice występuje 6 jednostek OSP:

 • OSP Joniny;

 • OSP Zalasowa;

 • OSP Ryglice;

 • OSP Kowalowa;

 • OSP Lubcza;

 • OSP Wola Lubecka.

Gmina Ryglice zapewnia gotowość bojową tych jednostek finansując z budżetu:

 • polisy ubezpieczeniowe imienne dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • badania lekarskie okresowe dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • ubezpieczenia podstawowe OC samochodów specjalnych pożarniczych oraz AC pojazdów;

 • ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

 • zaopatrzenie strażaków w umundurowanie i inne środki ochrony indywidualnej;

 • przegląd urządzeń;

 • bieżące drobne naprawy, konserwacje, przeglądy samochodów;

 • koszty paliwa i innych materiałów pędnych;

 • zakup nowych samochodów specjalnych dla jednostek OSP.


W 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku OSP w Joninach, o garaż dwustanowiskowy do celów bojowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt wykonania dokumentacji to 31.900,00 zł brutto, z czego 25 000,00 stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach rozbudowy powstaną dwa garaże na samochód bojowy, a część pomieszczeń wraz z kuchnią zostanie przeznaczona pod działalność KGW w Joninach. W 2021 r. poniesiono już pierwsze wydatki na realizację ww. zadania. Dodatkowo w 2021 r. realizowano inwestycję dotyczącą budowy garażu dla OSP Wola Lubecka, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Zdjęcie strażaków z pucharami.
Zdjęcie grupowe strażaków.


Zdjęcie przedstawia strażaków interweniujących przy zerwanym dachu.
Zdjęcie wozów strażackich.powiatowy zjazd strażakówLubcza była gospodarzem V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie. Podczas wydarzenia w sobotę 27 listopada Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn powitał na Ziemi Ryglickiej wszystkich zaproszonych gości. Obecni byli m.in.: Wiceminister Środowiska i Klimatu – Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP Województwa Małopolskiego Edward Siarka, Wiceprezes Zarządu Oddziału Województwa Małopolskiego ZOSP RP Krzysztof Kosiba, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Kazimierz Sady, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Województwa Małopolskiego Łukasz Łach, Małopolski Kapelan ZOSP RP St. bryg. Ks. Władysław Kulig, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP Andrzej Jarocha, Komendant Miejski PSP w Tarnowie St. bryg. Piotr Szpunar.

Podczas wydarzenia, którego gospodarzem była jednostka OSP KSRG w Lubczy, wybrano nowy zarząd powiatowy ZOSP RP na kolejną 5-letnią kadencję. Z funkcją prezesa pożegnał się po wielu latach Kazimierz Sady. Nowym prezesem został wybrany Łukasz Łach. Członkiem Prezydium ZOSP w powiecie tarnowskim został Wiesław Siedlik z OSP w Ryglicach. Wybrano także pozostałych członków zarządu powiatowego oraz delegatów do zarządu wojewódzkiego.

Podczas zjazdu wręczono pamiątkowe medale i odznaczenia związkowe. Wśród wyróżnionych znalazł się m.in.: odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza Robert Ługowski z OSP w Lubczy. Ponadto wręczono medale okolicznościowe z okazji 100-lecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie (1).
V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie (2).
V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie (3).


Tego samego dnia, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy świętowała jubileusz 110-lecia swojej działalności. Uroczystość poprowadził Robert Ługowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ryglicach. W późniejszej części głos zabrali zaproszeni goście oraz została odczytana krótka historia lubeckiej jednostki przez Wiolettę Mosica z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Ursus.


Podczas uroczystości przyznano odznaczenia dla druhów z OSP Lubcza. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Dh Brzęczek Marek, Dh Kudroń Adrian, Dh Marcinek Mirosław, Dh Podraza Dawid, Dh Podraza Kamil, Dh Podrazik Dagmara, Dh Szerszeń Michał. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Dh Brzęczek Krzysztof, Dh Potocki Krzysztof. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: Dh Potocki Mirosław.


V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie (4).
V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie (5).