DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

11 639

+0,14%

do roku 2020272

Zameldowania na

pobyt stały

19

Wymeldowania

pobytu stałego

108

Liczba

urodzeń

155

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Gminy Ryglice nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Zważywszy na pandemię i największą od kilkudziesięciu lat liczbę zgonów w Polsce jest to pozytywna informacja. Spowodowana jest ona znaczną przewagą osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Liczba zgonów w 2021 r. znacznie przewyższa liczbę urodzeń.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat