Gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

3 423 268

+7,32%

do roku 2020Urząd Miejski w RyglicachDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Ryglice

Statut przyjęty Uchwałą Nr LIV/418/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. z późn. zm.

W 2021 r. Rada Miejska w Ryglicach nie dokonała zmian w treści Statutu.


regulamin organizacyjny urzędu Miejskiego

Regulamin Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Ryglicach przyjęty Zarządzeniem Nr 623/21 Burmistrza Ryglic z dnia 16 grudnia 2021 r.


regulamin pracy urzędu Miejskiego

Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Ryglicach przyjęty Zarządzeniem Nr 627/21 Burmistrza Ryglic z dnia 17 grudnia 2021 r.

urząd w liczbach


18185

dokumentów, które wpłynęły do urzędu w 2021 r.

3 887

dokumentów dostarczonych do urzędu elektronicznie

15 100

dokumentów, wysłanych z urzędu w 2021 r.

492

dokumentów wysłanych z urzędu elektronicznie


W 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Ryglicach zatrudniano 56 pracowników, w tym 89% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 4 pracowników. Zatrudniono 7 nowych pracowników, zaś 3 pracowników zostało zwolnionych. Główną przyczyną rozwiązania współpracy było zakończenie okresu obowiązywania umowy.Jednostki organizacyjne gminy


Publiczne Przedszkole w Ryglicach


Ryglice, ul. 11 Listopada


Dyrektor: Małgorzata Siwek Słomska

Zatrudnienie w 2021 r.: 22 pracowników

Szkoła Podstawowa w Woli Lubeckiej


Wola Lubecka 164


Dyrektor: Agnieszka Chrystyniak

Zatrudnienie w 2021 r.: 34 pracowników


Szkoła Podstawowa w Ryglicach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Ryglice, ul. Tarnowska 25


Dyrektor: Agata Sus

Zatrudnienie w 2021 r.: 50 pracowników

Szkoła Podstawowa w Joninach im. Jana Pawła II


Joniny 3


Dyrektor: Anna Marcinek-Pikusa

Zatrudnienie w 2021 r.: 28 pracowników


Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowalowej


Kowalowa 10


Dyrektor: Wacław Kołczak

Zatrudnienie w 2021 r.: 32 pracowników

Zespół Szkół w Lubczy


Lubcza 51


Dyrektor: Magdalena Szwajkosz

Zatrudnienie w 2021 r.: 48 pracowników


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej


Zalasowa, ul. Karpacka 21


Dyrektor: Leszek Sutkowski

Zatrudnienie w 2021 r.: 62 pracowników

CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I KULTURY W RYGLICACH


Ryglice, ul. A. Mickiewicza 27


Kierownik: Teresa Lisak

Zatrudnienie w 2021 r.: 10 pracowników


Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach


Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2


Kierownik: Beata Jagodzińska

Zatrudnienie w 2021 r.: 5 pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach


Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2


Dyrektor: Anna Mikrut

Zatrudnienie w 2021 r.: 17 pracowników


Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach


Ryglice, ul. Ks. J.Wyrwy 4


Kierownik: Ewa Bardo - Madeja

Zatrudnienie w 2021 r.: 7 pracowników

Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach


Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2


Kierownik: Anna Boroń

Zatrudnienie w 2021 r.: 2 pracowników


Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy


Lubcza 460


Kierownik: Ewelina Nowak

Zatrudnienie w 2021 r.: 2 pracowników