Raport o stanie Gminy RYGLICE w 2021 roku


Burmistrz Gminy Ryglice

DRODZY MIESZKAŃCY,

Każdy z nas z osobna, ale również jako Wspólnota zmuszeni jesteśmy w ostatnim czasie stawiać czoła wielu przeciwnościom. Choć myśli nas wszystkich i ostatnie działania skupiają się na niesieniu pomocy naszym sąsiadom - Ukraińcom, to poprzedni rok zdominowany był przez pandemię i rosnące koszty zadań z jakimi na co dzień radzi sobie samorząd.

Pomimo tego, w 2021 r. skutecznie rozwijaliśmy usługi skierowane bezpośrednio do Was, mieszkańców Gminy Ryglice, dotyczące różnych obszarów naszego codziennego życia. Począwszy od rozbudowy sieci infrastruktury lokalnej, poprzez działania kulturalne, społeczne, a na edukacji, która jest myślą o przyszłych pokoleniach skończywszy.

Te i wiele innych działań realizowanych w 2021 r. przedstawiamy w raporcie o stanie Gminy Ryglice za 2021 r., którego lekturę gorąco polecam.

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - mieszkańców Gminy Ryglice!

Dla Państwa wygody, raport przedstawiamy w formie strony internetowej. Chcemy, aby nasze działania były transparentne. Aby dowolną informacją można się podzielić z bliskimi „jednym kliknięciem”. Do tego też Państwa zachęcam!


Paweł Augustyn

Burmistrz RyglicCO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?
Jak wypadamy na tle innych gmin?

Mapa Gmin z grupy porównawczej.

Aby zweryfikować tempo rozwoju gminy, porównujemy się do 77 innych gmin miejsko-wiejskich, charakteryzujących się gospodarką ekstensywną.

Ogólna Ocena Rozwoju - wykres.

Gmina Ryglice w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju uzyskuje zdecydowaną przewagę w obszarze pomocy społecznej oraz demografii.