DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA i sportowa


wydatki na kulturę w 2021 r.

1 190 781

+5,67%

do roku 2020


dotacja podmiotowa dla domów i Ośrodków Kultury, Świetlic i klubów w 2021 r.:

745 000

+3,47%

do roku 2020


Wydatki zrealizowane w ramach kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

609 183

+68,53%

do roku 2020imprezy kulturalne organizowane lub współorganizowane

przez centrum kultury, promocji i turystyki w Ryglicach

Działo się...piosenki i pastorałki

styczeń 2021 r.

Przygotowanie, prezentacja kolęd, pastorałek, piosenek świątecznych w wykonaniu uczestników i instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego działającego przy Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach oraz Filiach w Kowalowej, Lubczy i Zalasowej. Prezentacje dostępne są w serwisie YouTube.

Zdjęcie chłopców w strojach góralskich.
Zdjęcie przedstawia dzieci grające na instrumentach.
Zdjęcie dziewczynek w strojach anioła.


Tradycyjny Wielkanocny Stół w Spichlerzu

22-28 marca 2021 r.

We współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Ryglicach zrealizowało projekt „Tradycyjny Wielkanocny Stół w Spichlerzu”. Przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z Jonin, Kowalowej, Lubczy, Woli Lubeckiej i Zalasowej oraz Stowarzyszenia Koła Pań ”Rygliczanki” i Stowarzyszenia KGW z Dzwonowej zaprezentowały swoje kulinarne wyroby. Pracownicy CKPiT w Ryglicach opracowali projekt o zewnętrzne wsparcie finansowe i po uzyskaniu go z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowali go i rozliczyli. W Spichlerzu przygotowali prezentacje stoisk, wykonali dokumentację fotograficzną, nagranie i opracowanie filmów w ilości 7 szt. (realizacja filmów trwała ok. 60 godz.), które opublikowano w internecie na kanale YouTube. Sporządzono informacje prasowe z zapowiedzi wydarzenia i relacji, promowano wydarzenie w środkach przekazu.


Uroczystości patriotyczne

3 maja 2021 r.

230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ze względu na trwającą pandemię, miały charakter symboliczny. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią nie było tradycyjnej manifestacji patriotycznej i oficjalnych wystąpień.

Obchody Święta Konstytucji w Ryglicach rozpoczęły się Mszą Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Ryglicach, której przewodniczył Ks. Dziekan Franciszek Kuczek. Następnie zostały złożone kwiaty na placu pamięci obok kościoła oraz przy figurze św. Floriana na rynku w Ryglicach.

Uroczystości patriotyczne - Zdjęcie nr 1.
Uroczystości patriotyczne - Zdjęcie nr 2.
Uroczystości patriotyczne - Zdjęcie nr 3.


Ryglickie Dni Muzyki Chrześcijańskiej

28 maja 2021 r.

W ryglickim Spichlerzu odbyły się przesłuchania uczestników Konkursu Piosenki Religijnej „Chrześcijaninem Być”. Konkurs jest częścią festiwalu Ryglickie Dni Muzyki Chrześcijańskiej, które od wielu lat organizuje Centrum Kultury, Promocji i Turystyki wraz z Duszpasterstwem Młodzieży. Wysoki poziom Konkursu, profesjonalne jury, dobra organizacja przyciąga do Ryglic wykonawców z całego regionu. Nie inaczej było i w tym roku, na konkursowej scenie pojawili się uczestnicy nie tylko z naszej gminy ale i z Szerzyn, Czermnej, Łękawki, Pawęzowa i Tarnowa. Wykonania uczestników zostały zamieszczone na kanale YouTube.

Zdjęcie przedstawia śpiewającą dziewczynkę - zdjęcie nr 1.
Akcja promocyjna szczepień przeciw COVID-19 - zdjęcie nr 2.
Akcja promocyjna szczepień przeciw COVID-19 - zdjęcie nr 3.


dzień dziecka

29-30.05, 5-06.06.2021 r.

Z okazji Dnia Dziecka dzieciom szkolnym i maluchom z Gminy Ryglice wydawane były lody włoskie i rurki z kremem. 6 czerwca na samym Kokoczu wydano ponad tysiąc lodów. Dodatkowo Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach zorganizowało w każdej miejscowości stoisko, na którym przedstawiane były gadżety i inne materiały promocyjne. Gadżety można było zakupić bezpośrednio na stoisku. Zorganizowano tam także występy artystyczne.


uroczyste otwarcie odnowionej Ochronki w Lubczy

20 czerwca 2021 r.

Rewitalizacją zostało objęte centrum miejscowości Lubcza. W ramach prac odbudowany został budynek starej „Ochronki”, zagospodarowano teren oraz wybudowano plac targowy wraz ze straganami handlowymi.

Łączna kwota przeznaczona na to zadanie wynosiła 5.130.368,50 zł, natomiast dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 2.323.537,57 zł.

Uroczystość otwarcia budynku "Ochronki" w Lubczy.
Występ zespołu w strojach ludowych.


Ogólnopolskie otwarcie sezonu grzybowego w Polsce – Grzybobranie w Paśmie Brzanki Ryglice 2021

25-27 czerwca 2021 r.

O godz. 13.00 na rynek w Ryglicach odbyła się degustacja potraw z grzybów i wspólna biesiada. W ramach wydarzenia zrealizowana została prezentacja stoisk promocyjnych w Ryglicach, na Kokoczu, konkursy, występy zespołów działających przy CKPiT w Ryglicach.

Zdjęcie przedstawia stoiska z grzybami.
Zdjęcie przedstawia degustacje potraw z grzybów.
Zdjęcie kobiety obsługującej stoisko.
Zdjęcie przedstawia występ kobiet w strojach ludowych.


jubileusz 35-lecia Zespołu Ludowego „W Kuźni u Kowala” w Kowalowej

4 lipca 2021 r.

Historia Zespołu Ludowego „W Kuźni u Kowala” z Kowalowej sięga roku 1986. Wtedy to, dwie osoby: akordeonista Pan Andrzej Nalepka i Pan Stanisław Bożek z gitarą wraz z kobietami z Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalowej, prowadzonego przez Panią Krystynę Nalepka, przygotowali parę piosenek ludowych i wystąpili na dożynkach gminnych w Ryglicach.

W 2021 r. minęło 35 lat działalności zespołu, którego trwanie i rozwój zawdzięczamy w dużej mierze niekwestionowanemu liderowi i kierownikowi zespołu Panu Andrzejowi Nalepce, który poświęcił swój czas przez te wszystkie lata tworzeniu, rozwojowi i promowaniu kultury muzycznej naszej gminy, regionu, a w szczególności rozsławieniu imienia wsi Kowalowa. Zespół jak sama nazwa mówi, to grupa ludzi, którzy go tworzą. Ludzie jednak przychodzą i odchodzą. Przez te wszystkie lata przez szeregi zespołu i kapeli przewinęła się niezliczona ilość osób, jedni zagościli tu na dłużej inni epizodycznie. Nie sposób więc ich tutaj wszystkich wymienić. Jednak podziękować trzeba wszystkim, gdyż każda osoba miała swój wkład w proces kształtowania i rozwoju. W ciągu 35 lat działalności Zespół Ludowy „W Kuźni u Kowala” z Kowalowej wziął udział w licznych imprezach kulturalnych i konkursach lokalnych i ponadlokalnych, w których osiągał liczne sukcesy i nagradzane lokaty, jak i wyróżnienia. Za sprawą Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach wydane zostały płyty z utworami zespołu oraz foldery okolicznościowe promujące zespół i jego działalność. Opracowany i wydany został również śpiewnik, w którym zebrane zostały pieśni i przyśpiewki z naszego terenu, a wykonywane przez zespół.

Zdjęcie przedstawia taniec.
Zdjęcie przedstawia koncert zespołu ludowego.
Zdjęcie przedstawia ludzi zebranych w kościele w czasie mszy.


Dożynki Gminy Ryglice w Kowalowej

22 sierpnia 2021 r.

Dożynki to przede wszystkim święto rolników, które pozwala podsumować pracochłonny okres żniw. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Wieńce są symbolem podziękowania Bogu za zebrane plony zbóż. Tradycja wicia wieńca dożynkowego przetrwała przez wiele stuleci. Do dzisiejszego dnia prawie we wszystkich polskich wsiach kobiety spotykają się, by wspólnie pracować przy wieńcu.

Podczas obchodów Dożynek Gminnych była moc atrakcji w tym występy Zespołów Ludowych, zabawy z animatorami, koncert życzeń dla każdego - światowe, europejskie i krajowe przeboje.

Zdjęcie kobiet trzymających wieniec dożynkowy.
Zdjęcie przedstawia wieńce dożynkowe.
Zdjęcie przedstawia degustacje chleba na dożynkach gminnych.


Skarby Pogórza "Chleb i wino" w Kowalowej

22 sierpnia 2021 r.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ryglicach zorganizowało spotkanie promujące letnie uroki terenu Gminy Ryglice wraz z jej walorami smakowo-enologicznymi.

Spotkanie miało na celu otwarcie sezonu winobrania. W Kowalowej spotkali się trzej winiarze: miejscowi i zaproszeni z ościennych województw, którzy prezentowali własne wyroby. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość degustowania wina, zasięgnięcia informacji na temat winnicy, pracy winiarzy na winnicy, czy przy produkcji wina. Dla chętnych zorganizowany został przejazd do winnicy oraz jej zwiedzanie.

Celem zadania było także pokazanie starej pogórzańskiej tradycji pieczenia chleba w piecach. Pięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ryglice proponowały degustacje wiejskiego - tradycyjnie wypiekanego chleba i tradycyjnych potraw lokalnych.

Wydarzeniu towarzyszyły dźwięki muzyki. Działanie swoim zasięgiem objęło obszar nie tylko Małopolski i Podkarpacia, lecz także - za sprawą Internetu - osoby zainteresowane z całej Polski.

Zdjęcie przedstawia stoisko z chlebem.
Zdjęcie przedstawia stoisko z winem i miodem.


uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

10 września 2021 r.

Jesienią 1945 r. rozpoczęto budowanie lokalnych struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Ryglicką Placówką o kryptonimie "Regina" dowodził Kazimierz Zieliński "Zbroja". Wiosną 1946 r. nastąpiło połączenie placówki w Ryglicach z placówką w Szerzynach, a całość otrzymała kryptonim "Zbiornica 11", a jej dowódcą został Józef Mitoraj "Sowiński". Rozpoczęto aktywną działalność przeciwko komunistycznemu aparatowi represji.

24 maja 1946 r. przeprowadzona została najgłośniejsza akcja zbrojna w naszej okolicy. Żołnierze Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" z placówek Ryglice i Szerzyny przeprowadzili udaną akcję zbrojną w Ryglicach wymierzoną w komunistyczny aparat represji. Zajęto posterunek Milicji i Urzędu Gminy w Ryglicach, w którym na tle biało-czerwonej flagi zawiesili orła w koronie z wyrwanym sercem.

Organizatorami wydarzenia byli Gmina Ryglice, Instytut Pamięci Narodowej, Powiat Tarnowski, Gmina Szerzyny, Stowarzyszenie ProPatria.

Udział w wydarzeniu wzięli Anna Pieczarka Posłanka na Sejm RP, Zastępca Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie Cecylia Radoń, Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział w Krakowie Maciej Korkuć, Komendant WKU w Tarnowie Andrzej Korytko, Komendant Komisariatu Policji w Tuchowie Tomasz Stachurski.

Powinniśmy pamiętać o tych czasach, kiedy żołnierze i patrioci do końca walczyli z wprowadzaniem komunizmu w Polsce, za co przepłacili swoim życiem i zdrowiem.

Zdjęcie tablicy upamiętniającej działalność żołnierzy Zrzeszenia "Wolność i niezawisłość".


Konferencja „Pomoc dziecku krzywdzonemu”

20 września 2021 r.

Konferencja, w której uczestniczyło ponad 100 osób, skierowana była do pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i wychowawców, pedagogów, psychologów, policji oraz innych instytucji, które odpowiedzialne są za ochronę i bezpieczeństwo dzieci.

Podczas konferencji zaprezentowano trzy bloki tematyczne.

  • Nowe uprawnienia funkcjonariuszy policji wobec sprawców przemocy - prezentowany przez Asp. Szt. Agnieszka Seyrlhuber specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Tarnowie.

  • „Logo-teoria Viktora E. Frankla - czyli metoda pomagania cierpiącemu człowiekowi”. Wielowymiarowa koncepcja osoby - model CUDER, wzrastanie pomimo cierpienia oraz uzdrawiające odkrywanie sensu życia prowadzony przez Pana Tomasza Gubała - Prezes Fundacji Archezja.

  • Dr Karolina Kmiecik-Jusięga przedstawiła podstawowe informacje o traumach i urazach psychicznych dzieci i młodzieży. Obraz dziecka po traumie w środowisku społecznym, podstawy diagnozy. Postępowanie w i po urazach psychicznych, instrukcja pierwszej pomocy psychopedagogicznej. Profilaktyka traumy i krzywdzenia dzieci w kontekście koncepcji resilience.

Prócz wysokiej wartości merytorycznej i szkoleniowej prezentowanych tematów konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń, refleksji i wzajemnej integracji środowisk zawodowych osób zaangażowanych w szeroko pojęty system przeciwdziałaniem przemocy i wspierania dziecka i rodziny.

Celem konferencji nie było wyłącznie uwrażliwienie na problem przemocy, który jest tematem powszechnie podnoszonym w dyskursie publiczno-naukowym, ale przede wszystkim próba poszukiwania skutecznych narzędzi profilaktycznych bazujących na założeniach nowoczesnej profilaktyki społecznej.

Konferencja Pomocy Dziecku Krzywdzonemu.
Zdjęcie przedstawia osoby oglądające występ dzieci.


Bal charytatywny „Bilet do zdrowia dla Andrzeja” w Lubczy

23 października 2021 r.

W sobotę 23 października w Lubczy miała miejsce akcja dobroczynna "Bal charytatywny. Bilet do zdrowia dla Andrzeja". Przybyło wiele osób, by posłuchać ludowej muzyki, degustować potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, a przede wszystkim by wesprzeć chorego mieszkańca Woli Lubeckiej Andrzeja Kłuska. Dziesiątki ofiarowanych przedmiotów wystawiono do licytacji. Całość zwieńczyła zabawa taneczna.

Pomysłodawcą akcji i prowadzącym wydarzenie był radny z Lubczy Paweł Kumięga. Do akcji przyłączyło się wiele osób, organizacji i instytucji z gminy Ryglice i okolicy.

Zdjęcie mężczyzny mówiącego przez mikrofon.
Zdjęcie osób zebranych w sali siedzących na krzesłach.


Narodowe Święto Niepodległości

11 Listopada 2021 r.

W dniu 11 listopada, w Ryglicach odbyły się uroczystości upamiętniające 103 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Poczty sztandarowe OSP i szkół wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą wyruszyła z rynku na Mszę Świętą do Kościoła Parafialnego w Ryglicach. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana była przez Księdza Prałata Franciszka Kuczka.

Orszak niepodległościowy prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Zalasowej przemaszerował na plac obok kościoła, w miejsce dawnej świątyni. Nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odśpiewano Hymn Polski. Pamiątkowe wiązanki złożyli przedstawiciele samorządu, Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Kukułka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach Pan Marek Dudowicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Pan Tadeusz Augustyn oraz przedstawiciele oświaty i Dyrektorzy Szkół Gminy Ryglice.

Kolejnym etapem obchodów był przemarsz pod tablicę upamiętniającą działalność żołnierzy zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", gdzie przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty i odegrano pieśni żołnierskie. Świętu Niepodległości towarzyszyła podniosła i radosna atmosfera.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości są świadectwem umiłowania Ojczyzny. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu, bo nic nie jest tak ważne dla narodu, jak posiadanie własnego państwa, suwerenne sprawowanie rządów i poczucie, że w jego granicach jest się bezpiecznym. W walce o odzyskanie niepodległości ginęli mieszkańcy naszej gminy, o których musimy pamiętać. Obchody Święta 11 Listopada są wyrazem pamięci o przodkach, którzy przelewali swoją krew za wolność kraju.

Narodowe Święto Niepodległości - zdjęcie nr 1.
Narodowe Święto Niepodległości - zdjęcie nr 2.
Narodowe Święto Niepodległości - zdjęcie nr 3.
Narodowe Święto Niepodległości - zdjęcie nr 4.


Konkurs Stroików Adwentowych w Spichlerzu

29 grudnia 2021 r.

Gospodyń Wiejskich z Ryglic rozpisało konkurs na najładniejszy stroik adwentowy, każdy stroik posiadał głęboką symbolikę dotyczącą czterech świec, które odnoszą się do czterech niedzieli adwentu.

Zdjęcie przedstawia konkurs stroików adwentowych.
Zdjęcie przedstawia wręczanie dyplomu.wigilia w spichlerzu i szopki bożonarodzeniowe

zobacz to jeszcze raz

wyróżnienie dla dyrektora ckpItZdjęcie kobiety w czarnych stroju.

Pani Teresa Lisak Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach została zaproszona na uroczyste wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski w 2021 roku.

Decyzją Kapituły oraz Zarządu Województwa Małopolskiego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach otrzymało wyróżnienie w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski w 2021 roku. CKPiT w Ryglicach znalazło się w elitarnym gronie trzech laureatów tegorocznej edycji.

Nagroda im. Mariana Korneckiego nie tylko upamiętnia postać jej Patrona, ale jest wyrazem mecenatu Województwa Małopolskiego wobec szczególnie zasłużonych opiekunów, miłośników i promotorów zabytkowej architektury drewnianej w naszym regionie.

Dodajmy, że datowany na 1756 r. Spichlerz w Ryglicach jest najstarszym tego typu obiektem w Małopolsce. Został odrestaurowany w 2012 r. Pracownicy CKPiT w Ryglicach pod fachowym okiem Pani Dyrektor Teresy Lisak zajęli się urządzeniem i zagospodarowaniem pomieszczeń wewnątrz budynku. Dzięki temu powstała izba regionalna z komorą, pokój mieszczański oraz sala wystawiennicza, gdzie odbywają się spotkania, koncerty i żywe lekcje historii.Największe imprezy sportowe w 2021 r.VII Na Brzankę Marsz

18 lipca 2021 r.

Po raz kolejny z inicjatywy Przewodniczącej Zarządu Miasta Ryglice, Prezesa KS Ryglice oraz Burmistrza Ryglic odbył się „VII Na Brzankę Marsz”. W tym roku w marszu uczestniczył Zastępca Burmistrza Ryglic - Pan Krzysztof Kukułka, który w imieniu Burmistrza Ryglic wręczył dyplomy i upominki. Jest to świetna inicjatywa, zapoczątkowana kilka lat temu przez Zarząd Miasta Ryglice, w ramach której mieszkańcy mogą się zintegrować, spotkać się wielopokoleniowo i pooddychać świeżym powietrzem.

Zdjęcie przedstawia marsz z kijkami Nordic Walking.
Zdjęcie przedstawia biegnącą dziewczynkę.
Zdjęcie przedstawia wręczanie dyplomu.


iv bieg drwala

8 sierpnia 2021 r.

W ramach biegu zorganizowana została moc atrakcji. Ponadto podczas imprezy Bieg Drwala, była możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 jednorazową szczepionką Johnson&Johnson w Ośrodku Zdrowia w Ryglicach w godzinach 10-14.

Zdjęcie przedstawia wręczanie medali uczestnikom IV biegu Drwali.
Zdjęcie przedstawia młodych uczestników w IV Bieg Drwala.


turniej charytatywny

3 października 2021 r.


W niedzielę 3 października 2021 r. na hali sportowej w Ryglicach odbył się turniej charytatywny pod patronatem Burmistrza Ryglic dla małej Agatki, walczącej ze złośliwym guzem mózgu. Turniej został rozegrany w kategorii żeńskiej i męskiej. W turnieju wzięły udział 3 żeńskie zespoły: MKS Ryglice, UKS Lider Tuchów, MKS Podkarpacie Bobowa oraz 3 męskie drużyny: MKS Ryglice, Targomet Jasło i MKS Iskierka Tarnów. Zawodnicy i Kibice wsparli finansowo akcję, zebrano kwotę 4.630 zł.

Zdjęcie grupowe zawodników Turnieju Charytatywnego.