EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

52,69%

-3,47 pp.

do roku 202024 486

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

12 902

Subwencja oświatowa
na ucznia

11 583

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Ryglice w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

25 704 315

+27,47%

do roku 2020