DOTACJE DLA przedszkoli i szkół publicznych


W roku szkolnym 2020/2021 kwota dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Ryglice wyniosła łącznie 456.010,00 , w tym 36.775,00 zł przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej prowadzonej przez inny organ niż JST.


Dotacje przekazane w roku szkolnym 2020/2021