Fundusz sołecki


Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

301 522
Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2021 r.Sołectwo bistuszowa

Wydatkowano 1.800 zł na nagrody konkursowe. Wydano 5.000 zł na stroje regionalne. Wydatkowano 500 zł na artykuły spożywcze. Kupiono paliwo za 595,19 zł oraz olej napędowy za 2.000 zł. Dokonano przeglądu i naprawy kosiarki za 900 zł. Zakupiono materiały do usług remontowych za 30.333,32 zł.


Sołectwo joniny

Wydatkowano 8.999,97 zł na dekoracje świetlne. Wydano 300 zł na nagrody konkursowe. W ramach dotacji celowych dla Ośrodka Kultury w Ryglicach przekazano 3.282,31 zł na organizację imprez ogólnodostępnych. Zakupiono materiały za 400 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztową oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej (Lipie Duże) w m. Joniny za 8.650 zł. Zakupiono materiały do usług remontowych za 25.436,28 zł.


Sołectwo kowalowa

Wydatkowano 300 zł na nagrody konkursowe. W ramach dotacji celowych dla Ośrodka Kultury w Ryglicach przekazano 3.999,49 zł na organizację imprez ogólnodostępnych. Zakupiono kosze za 2.855,74 zł, sadzonki i materiały za 1.000 zł. Zakupiono pozostałe materiały za 699,56 zł. Wykonano projekt oświetlenia przy drodze nr. 290 oraz przy drodze nr. 335 w m. Kowalowa za 14.270 zł. Dokonano zakupu miernika wielogazowego za 3.000 zł. 2.500 zł kosztowało ustalenie przebiegu drogi gminnej. Zakupiono materiały do usług remontowych za 18.790,72 zł.


Sołectwo LUBCZA

Wydatkowano 300 zł na nagrody konkursowe. W ramach dotacji celowych dla Ośrodka Kultury w Ryglicach przekazano 3.000 zł na zakup strojów ludowych oraz 5.999,99 zł na organizację imprez okolicznościowych. Z budżetu gminy dofinansowano zakup pralko-suszarki dla OSP Lubcza w kwocie 2.000 zł. Zakupiono tablice informacyjne, słupki, uchwyty za łączną kwotę 3.000 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za 1.248,86 zł. Zakupiono materiały do usług remontowych za 31.849,29 zł.


Sołectwo Uniszowa

Wydatkowano 1.250 zł na nagrody konkursowe. W ramach dotacji celowych dla Ośrodka Kultury w Ryglicach przekazano 1.500 zł na organizację imprez ogólnodostępnych. Wykonano projekt oświetlenia ledowego przy drodze gminnej Dylówka za 5.820 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie za 8.780 zł. Zakupiono materiały do usług remontowych za 6.066,18 zł.


Sołectwo wola lubecka

W ramach dotacji celowych dla Ośrodka Kultury w Ryglicach przekazano 1.114,97 zł na organizację imprez kulturalnych. Dostarczono materiały do budowy oświetlenia ulicy przy drodze gminnej nr 402 za 6.530 zł. Wykonano projekt oświetlenia przy drodze powiatowej nr. 402 w m. Wola Lubecka za 4.305 zł. Zakupiono projektor za 2.288 zł. Zakupiono noszak aparatu ochrony dróg oddechowych za 3.000 zł. Wykonano monitoring za 1.450 zł. Zakupiono materiały do usług remontowych za 29.018,80 zł.


Sołectwo zalasowa

Wydatkowano 300 zł na nagrody konkursowe. Wykonano podesty sceniczne za 4.000 zł. W ramach dotacji celowych dla Ośrodka Kultury w Ryglicach przekazano 4.000 zł na organizację imprez ogólnodostępnych. Dokonano zakupu umundurowania dla OSP w Zalasowej za 3.000 zł. 1.500 zł kosztował transport ziemi. Zakupiono materiały do usług remontowych za 34.588,30 zł.