ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY


ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY - OBSZARY


W 2021 r. Burmistrz Ryglic wydał w sumie 281 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez burmistrza odnosiła się do finansów gminy. Na ich mocy dokonywano zmian w budżecie oraz w planie finansowym urzędu.


Drugim najczęściej poruszanym zagadnieniem była Organizacja Urzędu i Gminy. W ciągu roku m.in., przeprowadzano nabory na wolne stanowiska urzędnicze, udzielano upoważnień, a także nadano Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Pracy w Urzędzie.

Znaczna część zarządzeń dotyczyła także gospodarowania nieruchomościami gminnymi.Wykaz zarządzeń Burmistrza Gminy