ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Gminy Ryglice na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Gmina Ryglice wypada dość porównywalnie w tym aspekcie. Tylko jeden wskaźnik, dotyczący udziału wydatków na administrację w wydatkach bieżących znajduje się po prawej stronie wykresu, w obszarze bardzo sprzyjającym. Reszta wskaźników jest porównywalna do innych JST. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi 4,90%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia Gminy Ryglice, który jest nierozerwalnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2019 r. wynosiły 605,30 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2017-2019), a w 2021 r. 890,07 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2019-2021).Wskaźniki w obszarze BUDŻET