OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy Ryglice na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że jest to najlepszy spośród analizowanych obszarów Gminy Ryglice. Większość wskaźników znajduje się w sytuacji określonej jako bardzo sprzyjająca. Dotyczy to mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, zastępowalności pokoleń na rynku pracy oraz przyrostu naturalnego. Świadczy to bardzo pozytywnie o strukturze wiekowej gminy. Ponadto Gmina Ryglice na tle porównywanych gmin jest liderem pod względem salda migracji. Niesprzyjająco wypadają wskaźniki dotyczące dochodów z PIT per capita oraz podatku od nieruchomości i podatków od środków transportowych, co oznacza że są one korzystne dla mieszkańca, lecz przynoszą niski dochód dla Gminy Ryglice.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA