ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy Ryglice na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na sprzyjającą sytuację dotyczącą współczynnika skolaryzacji przedszkolnej, który wyniósł ponad 85% (średnia z lat 2019-2021). W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2021 r. do poziomu 21.313,25 zł (średnia z lat 2019-2021) z poziomu 16.230,79 zł (średnia z lat 2017-2019), a przy tym jednocześnie spadek procentowy (75% w 2019 do 68% w 2021 r.) pokrycia subwencyjnych wydatków oświatowych uzyskiwaną na ten cel subwencją oświatową. Większość wskaźników zostało sklasyfikowanych jako przeciętne i w takim też obszarze na tle gmin porównywalnych znajduje się Gmina Ryglice.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA