ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy Ryglice na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Gminy Ryglice należy ocenić jako przeciętną. Na tle porównywalnych JST jedynym wskaźnikiem bardzo sprzyjającym jest struktura własnościowa przedsiębiorstw, a sprzyjającym polityka podatkowa gminy. Należy zwrócić uwagę na spadek poziomu bezrobocia oraz bezrobocia długotrwałego, a więc korzystne zmiany dotyczące tych dwóch wskaźników.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA