ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Ryglice na tle grupy porównawczej -

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Ryglice na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako wymagająca dodatkowej aktywności. Jest to pochodna występowania większości wskaźników po lewej stronie wykresu. Dwoma wskaźnikami znajdującymi się w sprzyjającej sytuacji są wskaźniki dotyczące udziału lasów i terenów zielonych w powierzchni gminy oraz kosztów zagospodarowania odpadów. Należy wskazać na wynoszącą ponad 96% rentowność systemu gospodarki odpadami, która sprawia, że dla tego wskaźnika Gmina Ryglice w porównaniu do gmin w grupie porównawczej znajduje się w sytuacji bardzo sprzyjającej.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA