ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Gminy Ryglice na tle grupy porównawczej -

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W 2021 r. Gmina Ryglice w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Ryglice wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy. Należy również wskazać na wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych. Większość wskaźników znajduje się u góry wykresu, co oddziałuje na korzystną zmianę obszaru spraw społecznych oraz zdrowia w ocenie ogólnej.Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE